Eaton Vickers

Elektriksel, hidrolik ve mekanik tahrik teknolojilerinin etkin bir şekilde yönetimi için müşterilerine yardımcı olan ve enerji verimliliği çözümleri sunan Almanya kökenli Eaton, güç kalitesi, dağıtımı ve kontrolü, enerji iletimi, aydınlatma ve kablolama ürünleri için elektrik ürünleri, sistemleri ve hizmetlerinde; endüstriyel ve mobil ekipmanlar için hidrolik elemanlar, sistemler ve hizmetlerinde; askeri ve sivil havacılıkta uçaklar için yakıt sistemleri, hidrolik ve pnömatik sistemlerde; faaliyet gösteren küresel bir teknoloji lideridir.